პარტნიორები2018-10-17T10:07:38+00:00
  1. მსოფლიო ბანკის დაფინანსება – დანიშნულების მოძრაობის ორგანიზაცია (DMO) ვითარდება, რაც ყველა დადებითად ასახავს კახეთში ტურისტული მარკეტინგისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებებს. აღნიშნული პროექტი ეხმარება რეგიონებს ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნისა და მომსახურების ხარისხის ამაღლებაში.
  2. ქართულ-ესპანური ინოვაციები და კვლევითი ცენტრები მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის მხარდასაჭერად.
  3. ევროკავშირი “მერები ეკონომიკური ზრდის” ეგიდით ხელს უწყობს კახეთის რეგიონში ადგილობრივი ეკონომიკის ზრდას და სამუშაო ადგილების შექმნას.
  4. მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის ერთობლივი სამოქმედო გეგმის მომზადება (SECAP)